Služby

Ponúkame služby

Odvoz odpadu Trnava
Odvoz odpadu

Stavebný, záhradný, komunálny, drevený - kontajnérmi v objeme 5 a 7m³.​​

Odvoz odpadu Trnava
Preprava materiálu

Štrk, piesok, kameň, hlina, suchý betón - kontajnérmi v objeme 5m³.​​

Odvoz odpadu Trnava
Úpravy pozemkov

Búranie domov na kľúč, zemné a výkopové práce, pozemkové úpravy

Na čo si dávať pozor pri pristavení kontajnera?

V prípade pristavenia alebo odvozu kontajnera je potrebné dbať na základné požiadavky.

  • Je potrebné, aby miesto pristavenia bolo dostatočne priestranné na manipuláciu s kontajnerom.
  • Príjazd musí byť minimálne 3,5 metra široký, prejazdová svetlá výška musí byť minimálne 4,5 metra.
  • Príjazdová cesta a miesto pre kontajner musia byť dostatočne zabezpečené, aby vydržala váhu nákladného auta aj s naloženým kontajnerom.
  • Pouličné osvetlenie, stromy, zaparkované autá, odkvapy atď. môžu predstavovať bezprostrednú neprekonateľnú prekážku. Tiež nadzemné vedenia a značky, ktoré sú umiestnené nižšie ako 4,5 metra, zabraňujú pristaveniu alebo odvozu kontajnera.
  • Ak sa jedná o pristavenie kontajnera na verejnom priestranstve je potrebné, aby ste si vybavili povolenie na zabratie verejného priestranstva.

Rozmery kontajnerov

*Uvedený je vnútorný rozmer kontajnera.

Odvoz odpadu Trnava
Kontajner 5m³

• Dĺžka 3,50* m • Šírka: 1,82* m • Výška: 1,15* m • Množstvo: 5 m³

Odvoz odpadu Trnava
Kontajner 7m³

• Dĺžka 3,50* m • Šírka: 1,82* m • Výška: 1,50* m • Množstvo: 7 m³

Vozidlo na pristavenie a odvoz


Plocha potrebná na zloženie kontajnera: cca 15,0 x 3,5 m. Minimálna manipulačná výška: 4,50 m

Podložie plochy na zloženie kontajnera musí byť vhodné pre celkovú hmotnosť kontajnera (vrátane vozidla). Všetky zobrazené rozmery a veľkosti sú približné a orientačné. Dodaný kontajner zodpovedá kapacite špecifikovanej v objednávke, ale rozmery sa môžu mierne líšiť. Maximálne naplnenie kontajnera odpadom je po jeho hranu.